powrót do strony ZSO Nr 3 -

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Przetarg nieograniczony na adaptację segmentu „G” Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Wańkowicza 1 w Olsztynie na przedszkole


WYNIKI PRZETARGU


Ogłoszenie

Przedmiar

Kosztorys ofertowy

Umowa o roboty budowlane – projekt

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz OFERTA przedszkole

Załącznik nr 2 - oświadczenie - podstawy wykluczenia przedszkole

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków przedszkole

Załącznik nr 6 - oświadczenie - grupy kapitałowe przedszkole

Załącznik nr 7- zobowiązanie do udostępnienia zasobów przedszkole

Załącznik nr 8 - wykaz robót

fwd do przetargu